Sākums Iepirkumi – Pārbūves būvprojekta ekspertīze objektam “Vides izglītības centrs Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā”

Iepirkumi – Pārbūves būvprojekta ekspertīze objektam “Vides izglītības centrs Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā”

Informācija par uzvarētāju

12_18RNZD piedāvājumu atvēršanas protokols
12_18RNZD pieņemtais lēmums
12_18RNZD noslēgtais līgums

Informācija par iepirkumu

Iepirkuma identifikācijas numurs:SIA RNZD 2018/12
Iepirkuma priekšmets:Pārbūves būvprojekta ekspertīze objektam “Vides izglītības centrs Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā”
Paredzētā līgumcena:Atbilstība tehniskajai specifikācijai un zemākā piedāvātā cena
Publicēšanas datums:2018.10.31.
Piedāvājuma iesniegšanas datums:2018.11.16 10:00
Papildus informācija:Iepirkums tiek veikts Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros.
Pievienotie faili:12_18RNZD iepirkuma nolikums
12_18RNZD iepirkuma nolikuma pielikumi

Pieteikties jaunumiem

Mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri