Sākums Kohēzijas fonda projekts / Vides izglītības centrs

Kohēzijas fonda projekts / Vides izglītības centrs

 Projekts Nr. 5.4.2.2/17/I/002

Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija kopā ar sadarbības partneriem – Nacionālo botānisko dārzu, Latvijas Dabas muzeju, Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, Valsts vides dienestu, Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, Dabas aizsardzības pārvaldi, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Valsts augu aizsardzības dienestu – ir uzsākusi Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” īstenošanu.

Projekta mērķis – valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Plānotās darbības 3.1. rezultātā tiks izbūvēts un pilnveidots nacionālas nozīmes Vides informācijas un izglītības centrs Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā  sabiedrības vides apziņas veicināšanai, modernizētas telpas un aprīkojums vides izglītības darbam, veikti sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumi.

Plašāk šeit!

JAUNUMI:

Pieteikties jaunumiem

Mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri