Sākums Misija un vērtības

Misija un vērtības

Rīga ZOO vispārējais stratēģiskais mērķis ir uzturēt vienīgo nacionālo zooloģisko dārzu, izglītot sabiedrību par Latvijas un pasaules faunu un tās aizsardzību, ar kvalitatīvas atpūtas piedāvājumu veicināt veselīgu dzīvesveidu un tūrismu, veikt pētniecību un sniegt ieguldījumu reto un izzūdošo sugu saglabāšanā, vienlaikus nodrošinot augstu labturības līmeni zooloģiskā dārza dzīvniekiem, kas noteikts Rīgas domes 07.07.2021. lēmumā Nr. 767 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs””. 

Vīzija – Rīga ZOO ir četru sezonu bioparks, kurš veic zinātnisko, izglītojošo, kultūras un atpūtas darbību un ir iedzīvotāju un tūristu galamērķis numur 1 Latvijā.

Kopš 2022. gada 30. marta, kad ar Rīgas domes lēmumu Nr.1352 “Par Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza attīstības koncepciju” tika oficiāli apstiprināta Rīga ZOO ilgtspējīgas attīstības koncepcija Masterplan 2035, visas darbības, kas saistītas ar pamatdarbībai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanu, pārvaldību un attīstīšanu tiek veiktas, ievērojot koncepcijas pamatnostādnes.

Līdz 2035. gadam “Masterplan 2035” ietvaros Rīga ZOO pārtaps par četru gadalaiku bioparku, kas savus viesus un Latvijas sabiedrību iepazīstinās ar dažādiem Eirāzijas, Indonēzijas, Austrālijas, Āfrikas un Dienvidamerikas reģioniem. Himalaji ir pirmais jauno ekspozīciju komplekss, kas ievadīs “Masterplan 2035” īstenošanu. Plānots, ka tas tiks atklāts 2026.gadā. Himalaju reģiona faunas ekspozīcijas Rīga ZOO būs īpaši pievilcīgas apmeklētājiem ziemā, jo izvēlētās zīdītāju un putnu sugas ārpus telpām uzturas arī aukstajā gada laikā.

Mūsdienu zoodārzu darbības pamatuzdevumus nosaka Pasaules zoodārzu un akvāriju stratēģija dabas saglabāšanā.

1992. gadā Rīgas zoodārzs iestājās Eiropas Zoodārzu un akvāriju asociācijā – EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Dalība šajā organizācijā uzliek pienākumu uzturēt augstus standartus gan dzīvnieku labturībā, gan citās zoodārza darbības jomās. Saskaņā ar EAZA formulētajiem zoodārzu stratēģiskajiem mērķiem, Rīgas zoodārzs uzņēmies piedalīties bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, ieguldīt resursus dabas aizsardzības projektos un veikt darbu vides izglītībā.

EAZA 2023. gada beigās apvieno vairāk kā 400 organizāciju no 48 valstīm Eiropā un Tuvajos Austrumos. EAZA izstrādā reģionālos sugu saglabāšanas plānus, uztur sugu nebrīves populāciju menedžmenta programmas un ciltsgrāmatas (2023. gada nogalē –  440 sugām).

Dzīvnieku demonstrēšana Rīga ZOO balstās uz svarīgākajiem progresīvo zooloģisko dārzu darbības principiem – dabas aizsardzību, dzīvnieku labturību un sabiedrības izglītošanu.

Īstenojot EAZA stratēģiskos mērķus, Rīga ZOO piedalās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā – veido un uztur ilgtspējīgas apdraudēto dzīvnieku sugu populācijas ex situ (Sugu aizsardzības un saglabāšanas pasākumi ārpus to dabīgās vides). Līdz 2025.gadam Rīga ZOO kolekcijā 25% no kopējā kolekcijas sugu skaita būs tādas, kas iekļautas Pasaules Sarkanajā grāmatā (IUCN Red Data List)

Rīga ZOO pamatvērtības ir:

  1. Komanda
  2. Profesionalitāte
  3. Attīstība 
  4. Caurspīdīgums
  5. Ilgtspēja

Pieteikties jaunumiem

Mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri