Sākums ZooSkola

ZooSkola

Rīga ZOO ir netradicionāla, emocionāla un atklājumiem bagāta mācību vide. Redzētais un izjustais zooloģiskajā dārzā modina interesi par dabu un rosina apgūt jaunas zināšanas.

ZooSkolas mērķis:

Radīt iespēju izzināt un piedzīvot dzīvnieku pasauli, iedvesmot dabas vērtību saudzēšanā un veicināt  ilgtspējīgāku ieradumu attīstību pret dzīvniekiem un vidi ikvienam sabiedrības loceklim.

Dažādu veidu izglītojošas norises Rīga ZOO ir īstenotas jau vairāk nekā 20 gadus. Mūsdienās Rīga ZOO vides saziņas  un izglītības darbs ietver:

Zoo Skolas izglītības programmas ekskursijas un nodarbības piedāvājam Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2/16/1/001 ietvaros. Aktivitāte: STEM un vides joma – dalībniekiem. Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2023.

Ekskursija “Dzīvnieki Latvijas dabā un kultūrā” izveidota kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma”  ietvaros.

Pieteikties jaunumiem

Mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri