Sākums Par fondu

Par fondu

Nodibinājums “RigaZOO Fonds fonds” (Fonds) ir dibināts 2022. gada 21. jūlijā, un tā mērķis ir veikt sabiedriskā labuma darbību, īstenot sadarbības projektus, piesaistīt juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai veidotu Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu par starptautiska līmeņa izcilības centru. 

Uzņēmumi un fiziskas personas tiek aicināti veidot visa veida sadarbību ar Fondu, lai kopīgiem spēkiem sekmētu Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza attīstību.

Fonds ir patstāvīga organizācija – juridiska persona un tam ir visas juridiskās personas tiesības un pienākumi atbilstoši Latvijas likumiem un saviem statūtiem.

Fonda mērķi 

Fonda galvenie (4) stratēģiskie mērķi ir:

 1. atbalstīt ilgtspējīgu un mūsdienīgu Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza darbību četru galveno mērķu izpildes virzienā:
  • sugu daudzveidības saglabāšana;
  • dzīvnieku labturības uzlabošana;
  • starptautiski atzīta eksperta kvalitātes līmeņa un reputācijas uzturēšana, iniciējot un piedaloties zinātniski pētnieciskos projektos Latvijā un starptautiskā partnerībā; 
  • visu paaudžu sabiedrības grupu izglītošana, mūsdienīgi iesaistot un iedvesmojot.
 2. veicināt sabiedrības izpratni par dzīvnieku sugu saglabāšanas nepieciešamību, iekļaujot praktisku rīcību īstenošanu sabiedrības attieksmes un paradumu maiņai;
 3. izveidot, uzturēt un attīstīt brīvprātīgo kustību Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārzam nepieciešamo aktivitāšu realizēšanai;
 4. sniegt atbalstu Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai.

Fonda papildu mērķi ir: 

Fonda pārvaldība 

Fonda operatīvo darbību nodrošina projektu koordinators Lote Jakrina Jurķeļe (e-pasts: lote.jakrina.jurkele@rigazoo.lv)  

Fonda valde:
Sandra Bērziņa 
Ilze Zoltnere
Jānis Rudzītis 

Pieteikties jaunumiem

Mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri