Sākums Atbalsta programmas

Atbalsta programmas

Krustvecāku programma

Krustvecāku programma EEP sarakstā iekļautajiem dzīvniekiem 

 Eiopas Zoodārzu un akvāriju asociācijas (European Association of Zoos and Aquaria, turpmāk – EAZA)  Ex situ programmas (turpmāk – EEP) rūpējas par konkrētu EAZA kolekcijās esošu sugu aizsardzību dažādos tās aspektos – plānojot un veicot vides izglītības aktivitātes, iesaistoties sugu aizsardzības nacionālo un starptautiskās politikas veidošanā, īstenojot finanšu piesaistes kampaņas sugu aizsardzībai, veicinot vai īstenojot zinātniskas aktivitātes vai izglītojot EAZA biedrus par sugu turēšanas aktualitātēm un labo praksi. Tās izstrādā arī EAZA biedru kolekciju ilgtermiņa pārvaldības plānus (Long Term Management Plans), nosakot sugu pavairošanas (vai nepavairošanas) stratēģiju un rekomendācijas biedriem.  

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs pašreiz aktīvi darbojās vairākās EEP programmās: 

 Kļūstot par Krustvecāku kādam no EEP sarakstā esošajiem dzīvniekiem (kopskaitā Rīga ZOO tādu ir 61, pilns saraksts pieejams šeit), krustvecākam ir iespēja tiešā veidā atbalstīt Rīga ZOO darbu konkrētās sugas aizsardzības pasākumu īstenošanā starptautiski, tādējādi sniedzot reālu ieguldījumu sugu saglabāšanā, izglītībā un pētniecībā.

Krustvecāku programma tiek iedalīta trīs līmeņos, atkarībā no sniegtā atbalsta apmēra – Platīna, Zelta un Sudraba līmenis. Krustvecāki iegūst:

Pieteikties jaunumiem

Mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri