Sākums Dalība EAZA

Dalība EAZA

1992. gadā Rīga ZOO iestājās Eiropas Zoodārzu un akvāriju asociācijā(European Association of Zoos and Aquaria, EAZA) un kļuva par starptautiski akreditētu zoodārzu. Mūsu pienākums ir uzturēt augstus, starptautiski atzītus un vienotus standartus gan dzīvnieku labturībā, gan citās zoodārza darbības jomās.

EAZA apvieno vairāk nekā 400 organizāciju no 48 valstīm Eiropā un citur pasaulē. Asociācija izstrādā reģionālos sugu saglabāšanas un nebrīves populāciju pārvaldības plānus, uztur ciltsgrāmatas (2023. gada nogalē – 440 sugām) un izstrādā standartus arī dzīvnieku turēšanas labajai praksei, zoodārzu ētiskai darbībai, kā arī vides izglītības un zinātnes īstenošanai. Tādēļ svarīgi, ka līdz ar akreditāciju Rīga ZOO ir apņēmies ne tikai nodrošināt dzīvnieku labturību, bet arī piedalīties bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, ieguldīt resursus dabas aizsardzības projektos un veikt darbu vides izglītībā.

Rīga ZOO lepojas ar aktīvu dalību EAZA darbībā, iesaistoties starptautiskajās padomēs un komisijās, lai paustu viedokli un veidotu vienotu, kvalitatīvu vidi Eiropas zooloģisko dārzu un akvāriju sugu aizsardzības, vides izglītības un zinātnes jautājumos.

EAZA Taksonu konsultatīvās padomes (Taxon Advisory Group – TAG) uzrauga ex situ sugu aizsardzības pārvaldības programmas, lemj par jaunu programmu ieviešanu un nosaka to darbības sfēras, kā arī regulāri izvērtē esošo programmu efektivitāti. Tāpat tās izstrādā taksonā iekļauto sugu turēšanas labās prakses vadlīnijas, ietverot uztura, veselības, pavairošanas un citus labturības jautājumus. TAG dalībnieki ir EAZA biedru organizāciju darbinieki, bet par zinātniskajiem padomdevējiem tiek piesaistīti speciālisti no dažādām zinātniskām institūcijām un starptautiskām dabas aizsardzības organizācijām, kā arī īpaši pieredzējuši un zinoši sugu eksperti.

Plēsējputnu taksonu konsultatīvajā padomē Rīga ZOO pārstāv TAG zinātniskais padomdevējs Alessandro di Marzio.

EAZA Ex situ programmas (EEP) rūpējas par konkrētu EAZA kolekcijās esošu sugu aizsardzību dažādos tās aspektos – plānojot un veicot vides izglītības aktivitātes, iesaistoties sugu aizsardzības nacionālo un starptautiskās politikas veidošanā, īstenojot finanšu piesaistes kampaņas sugu aizsardzībai, veicinot vai īstenojot zinātniskas aktivitātes vai izglītojot EAZA biedrus par sugu turēšanas aktualitātēm un labo praksi. Tās izstrādā arī EAZA biedru kolekciju ilgtermiņa pārvaldības plānus (Long Term Management Plans), nosakot sugu pavairošanas (vai nepavairošanas) stratēģiju un rekomendācijas biedriem. Rīga ZOO darbinieki aktīvi iesaistīti vairākās ex situ programmās:

Rīga ZOO pamatpienākums ir iesaistīties EAZA darbībā, regulāri apmeklējot ikgadējās konferences (dzīvnieku labturības un sugu saglabāšanas forumi, vides izglītības konferences u.c.), kurās dalīties ar mūsu darbības rezultātiem un paplašināt savas zināšanas. 2023. gadā Rīga ZOO arī bijis tas gods uzņemt Eiropas zoodārzu uztura konferenci tepat Rīgā, kā arī ikgadējā konferencē Rīga ZOO dzīvnieku kolekcijas vadītājai Gunai Vītolai saņemt apbalvojumu par mūža ieguldījumu.

Pieteikties jaunumiem

Mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri