Sākums Cenas filiālē “Cīruļi”

Cenas filiālē “Cīruļi”

PAMATCENAS  
Pieaugušais6,00 €
Students (uzrādot apliecību)4,00 €
Bērns (4-18 g.v.)Pensionārs (līdz 69 g.v.) (uzrādot apliecību)4,00 €
  ATLAIDES 
Ģimenes grupa (2 pieaugušie un 2-3 bērni)        
Katram nākamajam bērnam papildus biļete
14,00 €
2,00 €
Daudzbērnu ģimene (2 pieaugušie un visi ģimenes bērni)(uzrādot apliecību “Goda ģimene” (3+ Ģimenes karte) vai citu daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu)14,00 €
Grupās pieaugušie (vismaz 10 personas)5,00 €
Grupās studenti (vismaz 10 personas)3,00 €
Grupās (vismaz 10 personas):bērni (4-18 g.v.) pensionāri (līdz 69 g.v.)personas ar invaliditāti (no 19 g.v.)3,00 €
Persona ar invaliditāti (no 19 g.v.)3,00 €
Politiski represēta persona (uzrādot apliecību)2,00 €
Persona, kas pavada personu ar 1.grupas invaliditāti vai personu ratiņkrēslā2,00 €
Bērns (līdz 3 g.v.)Pensionārs (no 70 g.v.)Persona ar invaliditāti (līdz 18 g.v.)Skolotājs, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu vai skolēnu grupu 0,00 €
Bērnu namu, internātskolu, sociālās aprūpes centru audzēkņiem kopā ar atbildīgo pavadošo personu – aizbildni, audzinātāju vai pedagogu (uzrādot atbilstošus dokumentus)0,00 €

Pieteikties jaunumiem

Mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri