Sākums Pirmsskola (5-6 gadi)

Pirmsskola (5-6 gadi)

Ko skolēni darīs nodarbībā?

 • Modelēs dzīvnieka ķermeni.
 • Novēros dažādus dzīvniekus un tiks aicināti saskatīt  atšķirības to ķermeņa uzbūvē.
 • Noskaidros dzīvnieka un cilvēka ķermeņa daļu nozīmi vides uztverē.
 • Raksturos dzīvniekus un mācīsies izteikties, bagātinot vārdu krājumu.
 • Tiks veicināti piekopt saudzīgus ieradumus pret dzīvniekiem un vidi.

Ko skolēni darīs nodarbībā?

 • Gūs priekšstatu  par gadalaiku maiņu, modelējot Zemes kustību ap Sauli.
 • Pētīs dzīvniekus zoodārza teritorijā un izzinās to pielāgojumus diennakts ritma un gadalaiku maiņai.
 • Bagātinās vārdu krājumu, pilnveidojot klausīšanās un runāšanas prasmi.
 • Tiks veicināti piekopt saudzīgus ieradumus pret dzīvniekiem un vidi.

Ko skolēni darīs nodarbībā?

 • Noskaidros, kāpēc dzīvnieki iedalāmi mājdzīvniekos un savvaļas dzīvniekos, un kādus dabas resursu iespējams iegūt no abām grupām.
 • Pētīs zoodārza dzīvniekus un uzzinās drošības noteikumiem, kādi jāievēro saskarē ar dažādiem dzīvniekiem.
 • Runās par rūpēm mājdzīvnieku kopšanā, apstākļiem, kādi jānodrošina dzīvnieku labturībai.
 • Bagātinās vārdu krājumu, pilnveidojot klausīšanās un runāšanas prasmi.
 • Tiks veicināti piekopt saudzīgus ieradumus pret dzīvniekiem un vidi.

Ko skolēni darīs nodarbībā?

 • Novēros  zoodārza dzīvnieku barības dažādību.
 • Mācīties raksturot un grupēt  dzīvniekus  pēc  barošanās veida- augēdāji, gaļēdāji, visēdāji.
 • Novēros dažādu dzīvnieku  barības iegūšanas un uzņemšanas veidus.
 • Bagātinās vārdu krājumu, pilnveidojot klausīšanās un runāšanas prasmi.
 • Tiks veicināti piekopt saudzīgus ieradumus pret dzīvniekiem un vidi.

Ko skolēni darīs nodarbībā?

 • Uzzinās, kādi dzīvnieki ir sastopami Latvijas ainavās- mežā, pļavā, purvā, jūrā, upē, ezerā utt.
 • Mācīties izteikties par  augu  un dzīvnieku pazīmēm, bagātinot vārdu krājumu dabas ainavu un  dzīvnieku izziņas ceļā.
 • Tiks aicināti novērot un ieklausīties, piefiksēt vidē uztverto un to pārdomāt.
 • Tiks veicināti piekopt saudzīgus ieradumus pret dzīvniekiem un vidi.

Pieteikties nodarbībai

Pieteikties jaunumiem

Mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri