Sākums Publikācijas un pētījumi Lapkoku praulgrauzis Osmoderma eremita

Lapkoku praulgrauzis Osmoderma eremita

2005. gadā Rīga ZOO entomologi Aleksandrs Napolovs un Ilona Roma piedalījās apdraudētā lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) sugas aizsardzības plāna izstrādē. 2006. gadā Aleksandrs Napolovs kopā ar vēl diviem ekspertiem veica projektu “Lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita Latvijas populācijas jaunu atradņu meklēšana, atradņu reģistra izveidošana un mikroliegumu projektēšana”, lauka darbos piedalījās Ilona Roma. Projektu finansēja Latvijas Vides aizsardzības fonds. Katrs no trim ekspertiem apsekoja 22 000 km². Projekta gaitā pārbaudītas 104 zināmās sugas atradnes. 68 no tām apstiprināta sugas klātbūtne, un konstatētas 49 jaunas atradnes.

Pieteikties jaunumiem

Mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri