Sākums Publikācijas un pētījumi Gludenā čūska Coronella austriaca

Gludenā čūska Coronella austriaca

Rīga ZOO speciāliste Larisa Nikolajeva 2011.–2016. gadā piedalījās gludeno čūsku (Coronella austriaca) pētījumos Ķemeru nacionālajā parkā, 2016. gadā – Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajā abinieku un rāpuļu monitoringā Natura 2000 teritorijās.

Publikācijas:

Čeirāns A., Nikolajeva L. 2017. Habitat ecology of the smooth snake Coronella austriaca and its reptilian prey in the degraded bog with implications for artificial refuge surveys. – Zoology and Ecology 27(1): 19-29.

Nikolajeva L. 2015. Gludenās čūskas Coronella austriaca populācijas lielums un struktūra Ķemeru nacionālā parka Slokas un Vecajā purvos. Maģistra darbs. Rīga: Latvijas universitāte.

Nikolajeva L., Čeirāns A. 2014. The Smooth Snake Coronella austriaca population size and structure in Kemeri National Park Slokas and Vecais bogs. – Book of abstracts of the 2nd International workshop-conference: Research and conservation of European herpetofauna and its environment: Bombina bombina, Emys orbicularis, and Coronella austriaca. Project LIFE-HerpetoLatvia, 14.–15.08.2014. Daugavpils, Latvia. P. 42.

Čeirāns A., Nikolajeva L. 2014. Study of smooth snake (Coronella austriaca) population in the Slokas Bog, Latvia. – Herpetological Facts Journal 2014 (1): 22-32.

Nikolajeva L. 2013. Gludenās čūskas Coronella austriaca un citu rāpuļu izplatība un apdzīvotie biotopi Ķemeru nacionālā parka Slokas un Vecajā purvos. Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas universitāte.

Čeirāns A. 1997. Gludenās čūskas dzīvesvietas Latvijā un piezīmes par sugas morfoloģiju, izplatību un bioloģiju. Maģistra darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Pieteikties jaunumiem

Mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri