Individuāli projekti

Ekotoksikoloģiskie pētījumi pasaulē

Publikācijas

Di Marzio A., Lambertucci S.A., Garcia Fernandez A.J., Martínez-López E. 2019. From Mexico to the Beagle Channel: A review of metal and metalloid pollution studies on wildlife species in Latin America. – Environmental Research 176 (2019): 108462. https://doi.org.10.1016/j.envres.2019.04.029. (Angļu valodā.)

 

Entomoloģiskie pētījumi pasaulē

Rīgas zoodārza speciālists Aleksandrs Napolovs no 1989. gada veic entomofaunas inventarizācijas ekspedīcijas – Vidusāzijā un Tālajos Austrumos, no 1996. gada – Vjetnamā, 2010. gadā – Grieķijā, 2011. gadā – Turcijā, 2012. gadā – Marokā, 2013. gadā – Bulgārijā, 2014. gadā – Vladiovostokas apgabalā Krievijā, 2015. un 2016. gadā – Bulgārijā un Grieķijā, 2017. gadā – Taizemē. Šo ekspedīciju materiāli tiek iekļauti faunistikas publikācijās, atklātas vairākas zinātnei jaunas sugas – vairāk nekā 20 vaboļu sugu, kā arī tauriņu un zirnekļu sugas.

Publikācijas (citi autori)

Gebert J., Matalin A. V., Boetzl F. A. 2021. Revision of the Palearctic Cicindela campestris species complex – Part 1: On the taxonomy, identification and ecology of Cicindela herbacea Klug, 1832 and Cicindela javetii Chaudoir, 1861 (Coleoptera, Cicindelidae). – Zootaxa 4990(3): 469–510. (Angļu valodā.)

Telnov D., Drumont A. 2020. Revisional notes on Trictenotoma Gray, 1832 (Coleoptera: Trictenotomidae) in Indochina bioregion, with description of a new species. – Annales zoologici (Warszawa), 70(2): 205–227. (Angļu valodā.)

Matalin A.V., Wiesner J. 2016. On the distribution and taxonomy of the tiger beetle genus Therates Latreille, 1816 (Coleoptera, Carabidae: Cicindelinae) from Vietnam. – Far Eastern Entomologist 327: 8–13. (Angļu valodā.)

 

Еntomoloģiskie pētījumi Latvijā – monitorings

Rīgas zoodārza speciāliste Santa Ieviņa 2016.–2017. gadā piedalījās Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajā bezmugurkaulnieku monitoringā Natura 2000 teritorijās, veicot dienas tauriņu uzskaites, bet no 2018. gada – Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācijā Latvijā.

Publikācijas (citi autori)

Vilks K. 2017. Natura 2000 teritoriju bezmugurkaulnieku monitorings 2017. gadā. Starpatskaite. Rīga: Latvijas Entomoloģijas biedrība. 8 lpp.

Vilks K. 2016. Natura 2000 teritoriju bezmugurkaulnieku monitorings 2016. gadā. Starpatskaite. Rīga: Latvijas Entomoloģijas biedrība. 10 lpp.

 

Еntomoloģiskie pētījumi Latvijā – lapkoku praulgrauzis

2005. gadā Rīgas zoodārza speciālisti Aleksandrs Napolovs un Ilona Roma piedalījās apdraudētā lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) sugas aizsardzības plāna izstrādē. 2006. gadā Aleksandrs Napolovs kopā ar vēl diviem ekspertiem veica projektu "Lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita Latvijas populācijas jaunu atradņu meklēšana, atradņu reģistra izveidošana un mikroliegumu projektēšana", lauka darbos piedalījās Ilona Roma. Projektu finansēja Latvijas Vides aizsardzības fonds. Katrs no trim ekspertiem apsekoja 22 000 km². Projekta gaitā pārbaudītas 104 zināmās sugas atradnes. 68 no tām apstiprināta sugas klātbūtne, un konstatētas 49 jaunas atradnes.

Publikācijas

Рома И.В., Наполов А.В. 2008. Участие Рижского зоосада в программе по охране обыкновенного отшельника Osmoderma eremita (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) в Латвии (Riga Zoo’s participation in Hermit Beetle Osmoderma eremita (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) conservation project). – Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков (Материалы Третьего Международного семинара г. Москва, 22–27 октября 2007 г.). Стр. 175–179. Московский зоопарк. (Krievu valodā, kopsavilkums angļu valodā.)

Napolovs A., Roma I. 2007. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. – Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs. 12.–13. lpp.

 

Еntomoloģiskie pētījumi Latvijā – degunspindele

2008. gadā Aleksandrs Napolovs un Ilona Roma piedalījās degunspindeles (Cephenemyia trompe) izpētes projektā Latvijā. Kā lamatas degunspindelēm tika izgatavots ziemeļbrieža makets. "Elpas" simulācijai tika izveidota sistēma, kas pa maketa "nāsīm" izdala ogļskābo gāzi. Kukaiņu pievilināšanai izmantoja ziemeļbriežu urīnu.

 

Malakoloģiskie pētījumi Latvijā – parka vīngliemezis

Publikācijas

Dreijers E. 2002. Parka vīngliemeža Helix pomatia L. populācijas struktūras un dinamikas izpēte. Maģistra darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

 

Savvaļas abinieku pētījumi pasaulē

Publikācijas

Di Marzio A., Carrión N.L. 2019. Primer registro de Rhinella rubropunctata (Guichenot, 1848) en la Estepa Patagónica, Provincia de Río Negro, Argentina (Anura: Bufonidae). – Paraguay Biodiversidad 6(1): 1–6. Paraguay: Asunción. (Spāņu valodā.)

 

Savvaļas abinieku pētījumi Latvijā – zaļais krupis

2011.–2012. gadā Rīgas zoodārza Abinieku nodaļas darbinieki veica zaļā krupja (Bufotes viridis) monitoringu Rīgas apkārtnē. Atrastas piecas jaunas atradnes.

 

Savvaļas rāpuļu pētījumi Latvijā – gludenā čūska

Rīgas zoodārza speciāliste Larisa Nikolajeva 2011.–2016. gadā piedalījās gludeno čūsku (Coronella austriaca) pētījumos Ķemeru nacionālajā parkā, 2016. gadā – Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajā abinieku un rāpuļu monitoringā Natura 2000 teritorijās.

Publikācijas

Čeirāns A., Nikolajeva L. 2017. Habitat ecology of the smooth snake Coronella austriaca and its reptilian prey in the degraded bog with implications for artificial refuge surveys. – Zoology and Ecology 27(1): 19-29. (Angļu valodā.)

Nikolajeva L. 2015. Gludenās čūskas Coronella austriaca populācijas lielums un struktūra Ķemeru nacionālā parka Slokas un Vecajā purvos. Maģistra darbs. Rīga: Latvijas universitāte.

Nikolajeva L., Čeirāns A. 2014. The Smooth Snake Coronella austriaca population size and structure in Kemeri National Park Slokas and Vecais bogs. – Book of abstracts of the 2nd International workshop-conference: Research and conservation of European herpetofauna and its environment: Bombina bombina, Emys orbicularis, and Coronella austriaca. Project LIFE-HerpetoLatvia, 14.–15.08.2014. Daugavpils, Latvia. P. 42. (Angļu valodā.)

Čeirāns A., Nikolajeva L. 2014. Study of smooth snake (Coronella austriaca) population in the Slokas Bog, Latvia. – Herpetological Facts Journal 2014 (1): 22-32. (Angļu valodā.)

Nikolajeva L. 2013. Gludenās čūskas Coronella austriaca un citu rāpuļu izplatība un apdzīvotie biotopi Ķemeru nacionālā parka Slokas un Vecajā purvos. Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas universitāte.

Čeirāns A. 1997. Gludenās čūskas dzīvesvietas Latvijā un piezīmes par sugas morfoloģiju, izplatību un bioloģiju. Maģistra darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

 

Dalība savvaļas grifu izpētē Eiropā 

Zoodārza speciāliste Līga Matsone piedalījās savvaļas grifu pētījumos Eiropā – 2000. gada pavasarī – baltgalvas grifu (Gyps fulvus) monitoringā Gamlas dabas rezervātā Izraēlā, 2001. gada maijā–jūlijā – melno grifu (Aegypius monachus) pētījumos Grankosu reģionālajā dabas parkā un Sevēnu nacionālajā parkā Francijā, 2002. gada maijā–augustā – melno grifu monitoringā Dadjas-Lefkimi-Sufli meža rezervātā Grieķijā.

Publikācijas

Matsone L. 2004. Baltgalvas grifu monitorings Izraēlā. –  Putni dabā 14.2: 1719.

Matsone L. 2003. Melno grifu monitoringa programma Grieķijā. – Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs 2002. 74.–75. lpp.

 

Savvaļas putnu migrāciju pētījumi

Rīgas zoodārza speciālists Guntis Graubics no 1985. gada veic ikgadēju pūču rudens migrācijas monitoringu – 1985.–2004. gadā – Baltijas jūras austrumu piekrastē LU Bioloģijas institūta Papes ornitoloģiskajā stacionārā, no 2005. gada – Rīgas jūras līča austrumu piekrastē Salacgrīvā. Pētījumu mērķis – noskaidrot migrējošo pūču skaita dinamiku, vecuma un dzimuma struktūru, migrācijas fenoloģiju. Ar Rīgas zoodārza atbalstu izveidota oriģināla nakts vizuālo novērojumu iekārta, sākot novērojumus, kādi līdz tam netika veikti nekur ārvalstīs.

Publikācijas

Graubics G. 2003. Ausainās pūces rudens migrāciju pētījumu 18 gadi. – Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs 2002. 70–73. lpp.

Graubics G., Keišs O. 2002. Pūču ķeršana Papē: īsa vēsture un sekmes 2002. gadā. – Putni dabā 12.4: 28–29.

Baumanis J., Celmiņš A., Graubics G., Kazubiernis J., Roze V. 2000. Putnu rudens migrācija Papē 1999. gadā. – Putni dabā 10.3: 2–11.

Baumanis J., Graubics G., Kazubiernis J. 2000. Putnu rudens migrācija Papē 1998. gadā. – Putni dabā 9.3-4: 42–50.

 

Dalība savvaļas putnu populāciju izpētē Latvijā

Zoodārza darbinieki piedalījušies datu vākšanā Latvijas ligzdojošo putnu atlantiem.

■ Pašlaik notiek datu vākšana Trešajam Latvijas ligzdojošo putnu atlantam (2020–2024).

■ Otrajā Eiropas ligzdojošo putnu atlantā (2013–2017) piedalījās Elīna Gulbe (1851 novērojums), Kārlis Sīlis (15) un Alesandro Di Marcio (1).

■ Otrajā Latvijas ligzdojošo putnu atlantā (2000–2004) piedalījās Guntis Graubics (5 atlanta kvadrātu datu anketas), Kārlis Sīlis (2) un Māris Lielkalns (1).

■ Pirmajā Eiropas ligzdojošo putnu atlantā (1985–1989) piedalījās Elīna Gulbe (35 atlanta kvadrātu datu anketas), Ingmārs Līdaka (26), Guntis Graubics (18) un Līga Matsone (1).

■ Pirmajā Latvijas ligzdojošo putnu atlantā (1980–1984) piedalījās Elīna Gulbe (28 atlanta kvadrātu datu anketas), Guntis Graubics (26) un Ingmārs Līdaka (21).

Publikācijas (citi autori)

Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980–2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Keller V., Herrando S., Vorísek P., Rodríguez-Franch M., Kipson M., Milanesi P., Marti D., Anton M., Klvanova A., Kalyakin M.V., Bauer H.G., Foppen R.P.B. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. Barcelona: Bird Census Council & Lynx Edicions.

Hagmeijer E.J.M., Blair M.J. (eds.) 1997. The EBBC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. London: T & AD Poyser.

Priednieks J., Strazds M., Strazds A., Petriņš A. 1989. Latvijas ligzdojošo putnu atlants 1980–1984. Rīga: Zinātne.

 

Pārnadžu pētījumi Latvijā

Publikācijas

Lange I. 2006. Ziemas ekskrementu metodes izmantošanas iespējas briežu dzimtas dzīvnieku populāciju pētījumos. Maģistra darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas Nacionālais Zooloģiskais dārzs, elektroniskā pasta adrese: info@rigazoo.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit