Sākums Jaunumi Jaunās identitātes vēstījums 

Jaunās identitātes vēstījums 

23.10.2023
Jaunās identitātes vēstījums 

2022. gada vasarā Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs izsludināja metu konkursu par jaunas vizuālās identitātes izstrādi. Viens no noteikumiem jaunās vizuālās identitātes izstrādāšanai bija mūsdienīga risinājuma izveide, reizē cienot arī vēsturiskās vērtības un stiprinot Rīgas Zoodārzu kā nozīmīgu vides izglītības un pētniecības centru, kā arī pievilcīgu galamērķi tūristiem.  

Metu konkursa ekspertu žūriju veidoja zooloģisko dārzu dizaina eksperts no Nīderlandes Erik Van Vliet, Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas dizaina katedras vadītājs Matīss Zvaigzne, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes vadītājs Edijs Šauers un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētājs Jānis Rudzītis. Izvērtējot 10 konkursā iesniegtos pieteikumus, 2022. gada 30. augustā paziņoti trīs veiksmīgāko risinājumu autori. Ar tiem veikta sarunu procedūra, kuras laikā tika izvērtēta kandidāta metu konkursā iesniegtā piedāvājuma idejas prezentācija, padziļināti izklāstot idejas koncepciju, paredzēto vēstījumu, attīstības potenciālu, kandidātam pieejamo resursu un spēju visu tehniskajā specifikācijā paredzēto pakalpojumu izpildei apspriešana, piedāvātā finanšu piedāvājuma precizēšana. Sarunu rezultāti tika vērtēti pēc vairākiem kritērijiem, to rezultātā tika izvēlēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kura rezultātā pagājušā gada oktobra sākumā SIA “Havas Creative” piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. 

Jaunā vizuālā identitāte vēsta par dzīvības sākumu – šūnu tās dalīšanās procesā. Tā aicina meklēt kopīgo atšķirīgajā, katram zoodārza apmeklētājam veicinot apziņas rašanos par dažādo dzīvības formu mijiedarbību un kopīgo izcelsmi. Ikkatra radība – gan zoodārza iemītnieki, gan viesi – šajā pasaulē ierodas, pateicoties vienojošam dzīvības sākumam, kura pamatā ir šūna. Savukārt līdzāspastāvēšana un spēja saskatīt kopīgo, nevis atšķirīgo, ir pamats ilgtspējīgai cilvēka un dabas mijiedarbībai. 

Logo autors ir Jānis Lauznis, “Havas Creative” grafiskais dizainers. Rīga ZOO izveidots melnbalts logotips, ar iespēju tajā iekļaut dzīvnieku attēlus, tā iedzīvinot logotipa vēstījumu par ikkatras dzīvības izcelšanos no šūnas. 

Vizuālās identitātes elementi ir ne tikai logotips, bet arī krāsas, burtveidols, ikonas un koncepts, kā dažādos elementus izmantot vienotā ansamblī. Jaunais burtveidols izvēlēts noapaļots, tā radot draudzīgu sajūtu un spoguļojot tuvību dabai, jo izliektas formas dabā sastopamas daudz biežāk, nekā kantainas, ar asiem stūriem. Savukārt ikonas veidotas no taisnām un apļveida līknēm, radot vienkāršotu, viegli uztveramu  un draudzīgu iespaidu. 

Jaunā vizuālā identitāte pakāpeniski tiek iedzīvināta arī zoodārza teritorijā, atjaunojot kartes informācijas punktos, veidojot izglītojošos un informatīvos stendus un izvietojot parka teritorijā pēc jaunā dizaina parauga veidotas sugu plāksnes. 

Līdz ar zīmolu 11. oktobrī atklāts arī vides objekts, aicinot zoodārza viesus piedalīties kopējā stāstā, atrodot kopīgo atšķirīgajā. Katras dzīvības stāsts sākas no šūnas, tai daloties. (Foto no kreisās puses – Jānis Lauznis, Anete Bilzēna, Jānis Rudzītis, Edvards Ratnieks) 

Par jaunās identitātes pamatprincipiem stāsta Ritvars Vulis, “Havas Creative” vadītājs: “Viens no pamatprincipiem ir globālas konceptuālas pārmaiņas, sabiedrībai aizejot no “ego-loģijas”, kas ir fokusēta uz cilvēku kā radības kroni, uz ekoloģijas principiem, saprotot, ka ikkatrs ir maza, niecīga, bet būtiska daļiņa visā lielajā planētas ekosistēmā. Tas savijas ar otro principu, kas vēsta par Rīgas Zooloģiskā dārza aktīvo zinātnisko darbību un izglītības funkciju. Izglītība ir viens no fundamentāliem elementiem, kas ir iekodēts jaunajā identitātē. Rīgas Zoodārzs ir dinamisks savā grafiskajā risinājumā – centrālā doma tā izstrādē bija kopsaucēja meklēšana sev un visai pārējai ekoloģiskajai sistēmai. Ir ļoti daudz paralēļu un līdzību, kuras varam atrast savā un dzīvnieka anatomijā, nokļūstot līdz pat šūnas līmenim – mēs visi esam darināti no viena un tā paša materiāla. Savukārt trešais elements ir centrālā mērķauditorija – ģimenes ar bērniem. Tas, par ko deg Rīgas Zoodārza komanda, ir nepieciešamība jaunajai paaudzei radīt apstākļus, kuros produktīvi mācīties. Bērni, atnākot kopā ar vecākiem vai skolotājiem uz zoo, katru reizi izziņas ceļā iegūstjaunas zināšanas,  izpratni par sevi, apkārtējo vidi un savu lomu tajā.” 

Veidojot jaunu vizuālo identitāti, atjaunota Rīgas Zoodārza mājaslapa, kas veidota, domājot par intuitīvu navigāciju, ērtu pārlūkošanu un piekļūstamības risinājumiem, tajā integrējot vizuāli kontrastējoša dizaina opciju lietotājiem ar redzes traucējumiem. Jaunā mājaslapa ne vien piedāvā zoodārza biļešu iegādi un ērtu ziedošanas funkciju, bet arī bezmaksas materiālus, lai mācītos mājās, kā arī turpina veidot dzīvnieku enciklopēdiju, kurā ievietota uzticama informācija par dažādajām zoodārzā sastopamajām sugām. 

Vizuālās identitātes atjaunināšana ir solis pretī sen plānotām, ļoti gaidītām pozitīvām pārmaiņām, akcentējot Rīga ZOO pamatvērtības – apmeklētāju izglītošanu un sugu saglabāšanu. “Ja kādreiz zoodārzs bija dzīvnieku izstāde, tad tagad tā uzdevumi ir daudz plašāki – izglītot, aizsargāt sugas, pētīt, lai izzinātu, un rūpēties par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu,” stāsta Anete Bilzēna, Rīga ZOO valdes locekle. 

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza zīmola dizaina koncepcijas izstrāde izmaksāja 15100,80 eiro. 

Pieteikties jaunumiem

Mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri