Sākums Various

Various

Documents

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza statūti
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza ētikas kodekss
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza ētikas komisijas nolikums
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza vadība
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza struktūra
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes reglaments
Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politika
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza personāla politika
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza kārtība darbam ar komercnoslēpumu
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza veiktās iemaksas un saņemtais finansējumu no valsts / pašvaldības budžeta
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza stratēģija 2019-2022
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza stratēģija “Masterplan 2035”
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs: Informācijas par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs: datu aizsardzības  politika
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs: korporatīvās pārvaldības struktūra
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs: pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs: pārskata ziņojums par deleģēšanas līguma izpildi 2021. gadā
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs: pārskata ziņojums par deleģēšanas līguma izpildi 2022. gadā
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs: pārskats par vadošo darbinieku atlasi 2022. gadā

Members session/emergency meeting

Dalībnieka sapulces 2023. gadā
Dalībnieka sapulces 2022. gadā
Dalībnieka sapulces 2021. gadā
Dalībnieka sapulces 2020. gadā
Dalībnieka sapulces 2019. gadā

Anti-corruption measures

Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2022.-2025.gadam izpilde pārskats 2022
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2018.-2021.gadam izpilde pārskats 2018 – 2021

Whistleblowing

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza iekšējā trauksmes celšanas sistēma
Informācija trauksmes cēlējiem
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

Achieving the financial and non-financial goals set by the capital company’s medium-term operating strategy

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Subscribe to newsletter

Our supporters and partners