Sākums Student theses in Rīga ZOO

Student theses in Rīga ZOO

Diploma theses

Stašuls M. 1995. Eiropas kokvardes (Hyla arborea) reintrodukcija Latvijā. Diplomdarbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Helmanis D. 1990. Sarkanvēdera ugunskrupja (Bombina bombina) vairošana, audzēšana laboratorijā un reintrodukcija dabā. Diplomdarbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Dzērve A. 1952. Rīgas zooloģiskais dārzs. Diplomdarbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Master theses

Pole E. A. 2023. Takina Budorcas taxicolor sociālā uzvedība Eiropas zooloģiskajos dārzos. Maģistra darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Birbele E. 2022. Reintroducētās Hyla (Laurenti, 1768) ģints kokvardes ģenētiskā daudzveidība Latvijā. Maģistra darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Galindez Centeno I. 2021. Plomo, cromo y arsénico en tejidos internos y pelo de foca gris (Halichoerus grypus) del Golfo de Riga, Mar Báltico. (Lead, chromium and arsenic in internal tissues and fur of grey seal (Halichoerus grypus) from the Gulf of Riga, Baltic Sea.) Trabajo de Fin de Máster. Universidad de Murcia.

Puchades Guitart L. 2021. Mercurio y selenio en foca gris del Mar Báltico (Halichoerus grypus) y su relación con parámetros sanguíneos. (Mercury and selenium in grey seal from the Baltic Sea (Halichoerus grypus) and their relationship with blood parameters.) Trabajo de Fin de Máster. Universidad de Murcia.

Díaz Hurtado A. 2020. Mercurio y Selenio en foca gris (Halichoerus grypus) del golfo de Riga, Mar Báltico. Trabajo de Fin de Máster. Universidad de Murcia.

Nikolajeva L. 2015. Gludenās čūskas Coronella austriaca populācijas lielums un struktūra Ķemeru nacionālā parka Slokas un Vecajā purvos. Maģistra darbs. Rīga: Latvijas universitāte.

Andrejauska I. 2014. Rīgas zooloģiskā dārza darbības atspoguļojums tā darbinieku sēžu protokolos (1944.-1979.). Maģistra darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Lange I. 2006. Ziemas ekskrementu metodes izmantošanas iespējas briežu dzimtas dzīvnieku populāciju pētījumos. Maģistra darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Deičmane M. 2002. Kokvardes Hyla arborea monitorings Latvijā. Maģistra darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Dreijers E. 2002. Parka vīngliemeža Helix pomatia L. populācijas struktūras un dinamikas izpēte. Maģistra darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Dunce I. 2002. Dendrobates ģints varžu ekoloģija nebrīvē. Maģistra darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Feimane I. 2002. Starpindivīdu un vecuma estrālo ciklu un vairošanās mainība trīs sugu strupastu mātītēm. Maģistra darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Čeirāns A. 1997. Gludenās čūskas dzīvesvietas Latvijā un piezīmes par sugas morfoloģiju, izplatību un bioloģiju. Maģistra darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Bachelor theses

Volkova A. 2022. Olfaktoro stimulu ietekme uz Ziemeļu lūšu Lynx lynx lynx uzvedību Rīgas Nacionālajā Zooloģiskajā dārzā. Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Pole E. A. 2021. Mišmi takina Budorcas taxicolor taxicolor raksturīgā uzvedība Eiropas zooloģiskajos dārzos. Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra.

Vīra S. R. 2021. Dzīvsudraba piesārņojums pelēkā roņa Halichoerus grypus audos Rīgas jūras līcī. Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra.

Kolangs J. 2017. Sūnu kārpvardes Theloderma corticale mazuļu dzimuma attiecību atšķirības. Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas universitāte.

Makss M. 2017. Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza sabiedrisko attiecību prakses analīze. Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Nikolajeva L. 2013. Gludenās čūskas Coronella austriaca un citu rāpuļu izplatība un apdzīvotie biotopi Ķemeru nacionālā parka Slokas un Vecajā purvos. Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas universitāte.

Šternberga E. 2003. Dabiskās uzvedības pilnveidošana nebrīvē turētiem dzīvniekiem Rīgas Zooloģiskajā dārzā. Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Āriņa D. 2000. Eiropas kokvardes (Hyla arborea) reintrodukcija un izplatība Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Deičmane M. 2000. Eiropas kokvardes Hyla arborea mazuļu izmēru analīze. Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Ukina A. 1997. Rīgas zooloģiskajā dārzā atnestie dzīvnieki un to izdzīvošana. Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Course theses

Pole E.A. 2020. Mišmi takina Budorcas taxicolor taxicolor uzvedības pētījumu metožu salīdzinājums Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā. Kursa darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Vīra S.R. 2020. Dzīvsudraba piesārņojums pelēkā roņa Halichoerus grypus audos. Kursa darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Scientific research works (highschool)

Briņķe M. 2020. Zebru uzvedība sākotnējā mītnē un jaunajā ekspozīcijā “Āfrikas savanna”. Zinātniskās pētniecības darbs veterinārās zinātnes sekcijā. Rīga: Rīgas Valsts vācu ģimnāzija.

Kuzņecova K. 2018. Baltpurna brieža (Cervus albirostris) novērošana Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā. Zinātniskās pētniecības darbs. Rīga: Ziemeļvalstu ģimnāzija.

Subscribe to newsletter

Our supporters and partners