Vikunja

Eiropas ex situ programma
Starptautiskā ciltsgrāmata
Vašingtonas konvencijas I pielikums
Pasaules Sarkanā grāmata: droša suga (Least Concern)

Klasifikācija

 • Chordata – hordaiņu tips
 • Mammalia – zīdītāju klase
 • Artiodactyla – pārnadžu kārta
 • Camelidae – kamieļu dzimta
 • Vicugna vicugna – vikunja

Izplatība savvaļā

Vikunjas sastopamas Dienvidamerikas kalnu rajonos. Visvairāk to ir Peru (aptuveni puse populācijas), kā arī Argentīnā, Bolīvijā un Čīlē. Suga introducēta arī Ekvadorā. Pašlaik vikunju savvaļas populāciju uzskata par stabilu, bet savulaik bija pamats nopietnām bažām par sugas izdzīvošanu. Uz vikunju likteni atsaucas tas, ka to vilna ir starp smalkākajām un vērtīgākajām pasaulē.

Inku impērijas laikos 16. gs. savvaļā bija ap 1,5 miljonu vikunju, un inki vērtīgo vilnu ieguva, vikunjas noķerot, nocērpot un atkal atlaižot. Līdz ar inku impērijas sabrukumu beidzās arī tik saudzīga prakse, un Amerikas iekarotāji vikunju vilnu (un gaļu) ieguva, tās bariem nogalinot. Pieprasījums pēc vikunju vilnas tikai palielinājās.

1965. gadā pārmedīšanas dēļ savvaļā bija palicis vairs tikai ap 6000 vikunju. Sugu apdraudēja gan medības, gan konkurence ar mājlopiem (dzīves vides noplicināšana). Vikunjas no izmiršanas izglāba enerģiski sugas saglabāšanas pasākumi – nacionālo parku veidošana, malu medību ierobežošana un vilnas tirdzniecības kontrole.

Tagadējais vikunju izplatības areāls ir ap 250 000 km². Pašlaik savvaļā ir ap 350 000 vikunju, un skaits palielinās. Vilnas iegūšana atļauta vienīgi ar senajām inku metodēm – dzīvniekus nocērpot un atlaižot dabā.

2008. gadā, balstoties uz populācijas vērtējumu, sugai Pasaules Sarkanajā grāmtā noteikts statuss “nav apdraudēta”. Taču, ja vikunju saglabāšanas pasākumi netiks turpināti, skaits var atkal samazināties.

Potenciāls drauds vikunju saglabāšanā ir alpaku un vikunju hibrīdu veidošana (“pakovikunjas”), ko komerciālos nolūkos veic gan Andos, gan audzētavās citur pasaulē.

Vai ir tiesa, ka

 • Atšķirībā no kamieļiem, vikunjām ūdens jādzer ik dienas?
 • Vikunju priekšzobi aug visu mūžu?
 • Gan jaunie tēviņi, gan mātītes nepaliek dzīvot ģimenes grupā?

Aizsardzība

 • No 1969. gada nebrīves populācijas dati tiek reģistrēti starptautiskajā ciltsgrāmatā (ISB), to uztur Cīrihes zoodārzs Šveicē.
 • Vikunjai izveidota Eiropas ex situ programma (EEP – EAZA Ex-situ Programme), to koordinē Cīrihes zoodārzs Šveicē.
 • Vikunja iekļauta Vašingtonas konvencijas (CITES) I pielikumā kā suga, kurai draud izmiršana un kuru tieši vai netieši apdraud starptautiskā tirdzniecība.
 • 1979. gadā iekļauta Bonnas konvencijas I un II pielikumā kā migrējošā suga, kuras saglabāšanai jāveic konkrēti aizsardzības pasākumi (I pielikums, un kurai ir nelabvēlīgs aizsardzības statuss un kuras saglabāšanu varētu veicināt starptautiskā sadarbība, noslēdzot līgumus tās aizsardzībai (II pielikums).
 • 1982. gadā iekļauts Pasaules Sarkanajā grāmatā, 2008. gadā suga ievietota kategorijā – nav apdraudēta (Least Concern).

Dzīves vide un pielāgojumi

Vikunjas sastopamas 3 200–5 750 m  augstumā virs jūras līmeņa. Aktīvas dienā. Nakti un rītu pavada kalnu nogāzēs. Pa dienu dodas zemāk ganīties stepēs, sāls purvos un mitrājos, pēcpusdienās atgriežas nogāzēs.

Uzmanīgi un tramīgi dzīvnieki. No ienaidnieka glābjas, strauji aizbēgot pa stāvajām kalnu nogāzēm.

Parasti uzturas ne tālāk kā 2 km attālumā no dzeramā ūdens, jo, atšķirībā no citiem kamieļu dzimtas pārstāvjiem, vikunjām ūdens nepieciešams ik dienas.

Barība un barošanās

Vikunjas pārtiek galvenokārt no zemiem daudzgadīgajiem zālaugiem. Šādas barības iegūšanai piemēroti garie priekšzobi, kas pastāvīgi aug tāpat kā grauzējiem, un ir klāti ar emalju tikai no vienas puses.

Sabiedriskā uzvedība

Vikunjas dzīvo 6–10 dzīvnieku grupās – viens pieaugušais tēviņš pulcē mātīšu un jaunuļu baru. Dominējošais tēviņš seko, lai grupas locekļi neizklīstu tālāk kā 50 m no grupas, padzen citus pieaugušos tēviņus, nosaka, kurš drīkst būt par grupas locekli un cik lielai jābūt grupas teritorijai. Ģimeņu grupās dažreiz netiek pieņemtas pat jaunas mātītes. Ja grupai draud briesmas, dominējošais tēviņš dod trauksmes signālu (svilpjošu skaņu) un nostājas starp grupu un ienaidnieku, kamēr grupas locekļi aizbēg drošībā.

Pieaugušie tēviņi, kam nav savas grupas, pavada laiku kā vientuļnieki vai pievienojas tēviņu bariem, kuros visbiežāk ir 15–25 dzīvnieki, bet skaits var sasniegt arī 150. Šie vecpuišu bari nav sevišķi stabili, un starp dalībniekiem nav hierarhijas.

Vikunjas ir viena no retajām nagaino dzīvnieku sugām, kam ir sava barošanās teritorija (7–30 ha), ko apsargā cauru gadu, un atsevišķa nakšņošanas teritorija.

Vikunjas savas teritorijas robežas iezīmē ar komunālajām spiru kaudzēm, taču vairāk, lai pati grupa tajā orientētos, nevis lai aizbaidītu svešiniekus.

Vairošanās un dzīves cikls

Savvaļā vikunju riesta laiks ir martā–aprīlī, mazuļi dzimst februārī–martā. Grūsnība ilgst ap 11 mēnešiem (330–350 dienas). Tikko piedzimis vikunju mazulis sver 4–6 kg. 15 minūtes pēc dzimšanas mazulis pieceļas kājās un spēj sekot mātei. Mazulis ar mātes pienu barojas vismaz 10 mēnešus.

Dominējošais tēviņš aizdzen no grupas gan jaunos tēviņus (jau 4–9 mēnešu vecumā), gan mātītes (10–11 mēnešu vecumā). Jaunās mātītes tad parasti tiek pieņemtas citā grupā. Mātītes sāk pāroties apmēram 2 gadu vecumā, vairošanās aktivitāte var turpināties vēl 19 gadu vecumā.

Dzīves ilgums savvaļā – 15–20 gadi. Nebrīvē var sasniegt 24 gadus.

Dažādi fakti

Vikunja ir mazākais kamieļu dzimtas pārstāvis

Vikunja skrienot spēj sasniegt ātrumu 47 km/h arī augstkalnu apstākļos (4 500 m v.j.l.).

Informācijas avoti

Acebes, Pablo & Wheeler, Jane & Baldo, Jorge & Tuppia, Pilar & Lichtenstein, Gabriela & Frankllin, William. 2018. Vicugna vicugna. The IUCN Red List of Threatened Species 2018. Accessed on 28 September 2023.

Nowak R.M. 1991. Genus Vicugna – Vicuña. – Walker’s Mammals of the World. 5th Edition. Volume II: 1353. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press.

Kim D. 1999. Vicugna vicugna. Animal Diversity Web. http://animaldiversity.org/accounts/Vicugna_vicugna/. Accessed on 31 July 2017.

Pieteikties jaunumiem

Mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri