Sākums Dzīvnieki Sarkanacu kokvarde

Sarkanacu kokvarde

Vašingtonas konvencijas II pielikums
Pasaules Sarkanā grāmata: droša suga (Least Concern)

Klasifikācija

 • Chordata – hordaiņu tips
 • Amphibia – abinieku klase
 • Anura – bezastaino abinieku kārta
 • Phyllomedusidae – lapu varžu dzimta
 • Agalychnis callidryas – sarkanacu kokvarde

Sarkanacu kokvardēm ir liela iekšsugas morfoloģiskā daudzveidība, un iespējams, ka nākotnē sarkanacu kokvardi sadalīs trīs atsevišķās sugās. 

Izplatība savvaļā

Sarkanacu kokvarde izplatīta Centrālamerikā, areāls ziemeļos iesniedzas Meksikas dienvidu rajonos.

Sarkanacu kokvardei ir plaša izplatība un liela populācija, visur areālā tā ir parasta suga. Tomēr Centrālamerikā turpinās mežu platību samazināšanās, dažviet samazinās arī sarkanacu kokvaržu skaits, un populācija kopumā samazinās.

Galvenie apdraudējuma faktori:

 • starptautiskā mājdzīvnieku tirdzniecība;
 • lietusmežu izciršana;
 • infekcijas.

Sarkanacu kokvaržu apdzīvotie lietusmeži ir biotops, ko apdraud globālā sasilšana, izciršana, mitrāju nosusināšana un piesārņojums. Lietusmežu izpostīšanas sekas ir strauja abinieku populāciju samazināšanās Centrālamerikā un Dienvidamerikā. 

Vai ir tiesa, ka

 • Sarkanacu kokvardēm ir piesūcekņi?
 • Sarkanacu kokvardēm ir lielas acis, lai baidītu citus?
 • Sarkanacu kokvardes ikrus dēj nevis ūdenī, bet kokos virs ūdens?

Dzīves vide

Sarkanacu kokvardes apdzīvo tropu mežu masīvus zemienēs un apkārtējos kalnos, jo īpaši upju tuvumā. Sugu sastop kalnos līdz pat 1700 m virs jūras līmeņa. Svarīgi, lai būtu pieejami pastāvīgi vai sezonāli dīķi, kur attīstīties kurkuļiem. 

Sarkanacu kokvardes var dzīvot arī ataugās un pat diezgan degradētos meža rajonos, kamēr vien dīķu tuvumā saglabājušies koku puduri.

Dzīvesveids un pielāgojumi

Sarkanacu kokvardes ir aktīvas naktī, bet dienu pārlaiž, paslēpušās zem lapām. Tās ir lieliskas kāpelētājas, ko mežā var atrast jebkur uz zariem, stumbriem un lapām. Tās arī labprāt peld.

Kāpelēšanai un dzīvei kokos palīdz lieli piesūcekņi kāju pirkstu galos.

Sarkanacu kokvardes it spilgti zaļas vardes ar košiem plankumiem. Pieaugušās vardes spēj mainīt krāsu uz tumšāk zaļu vai sarkanbrūnu. Krāsojums palīdz šīm kokvardēm saplūst ar fonu – lapām vai koka stumbru – lai uzglūnētu kukaiņiem vai citiem sīkiem dzīvniekiem.

Barība un barošanās

Sarkanacu kokvarde ir plēsīga un barojas galvenokārt naktī. Pamatbarība ir circeņi, naktstauriņi, mušas, sienāži un dažreiz pat mazākas vardes.

Sarkanacu kokvaržu mazuļi pārtiek no sīkākiem kukaiņiem.

Vairošanās un dzīves cikls

Sarkanacu kokvaržu vairošanās notiek lietus sezonā. Sezonai sākoties, tēviņš sāk skaļi kurkstēt, lai piesaistītu mātītes. Tēviņi mātītes aicina ne vien ar kurkstēšanu, bet arī īpašu ķermeņa drebināšanas rituālu, kāds raksturīgs tikai Agalychnis ģintī. Drebēšanas demonstrējumus izmanto arī teritorijas izveidošanai.

Kad ierodas mātīte, tēviņš pieķeras mātītei un mātītes mugurā pavada veselu dienu vai pat ilgāk, kamēr visi ikri ir apaugļoti. Nereti mātītei mugurā uzlec vairāki tēviņi, kas var tā pavadīt pat vairākas dienas, līdz mātīte atradusi piemērotu vietu dēšanai. Tad visi tēviņi cenšas apaugļot ikrus, bet vislielākās izredzes ir tēviņam, kas ieņēmis visizdevīgāko pozīciju mātītes mugurā.

Mātīte ikrus dēj koka lapas apakšpusē virs tā. Ikri attīstās ļoti ātri. Tikko ikrā attīstījies kurkulis, tas peld ikra iekšpusē, līdz ikra apvalks pārplīst un kurkulis no tā izkļūst. Vienā ikru porcijā visi ikri pārplīst minūtes laikā, un šķidrums, kas izdalās no visiem ikriem vienlaikus, palīdz kurkuļiem virzīties pa lapu lejup, līdz tie iekrīt ūdenī.

Kurkuļi attīstību turpina ūdenī. Kad notiek metamorfoze, sarkanacu kokvaržu mazuļi sākumā ir brūni, bet pieaugot iegūst zaļo krāsu.

Dažādi fakti

Sarkanacu kokvaržu tēviņi ir nedaudz mazāki par mātītēm. Tēviņi garumā sasniedz 5 cm, mātītes – 7,5 cm.

Sarkanacu kokvarde ir viens no pazīstamākajiem lietusmeža dzīvniekiem, to izmanto par simbolu pasaules lietusmežu saglabāšanas kustībai.

Informācijas avoti

Boman B. 2002. Agalychnis callidryas. – Animal Diversity Web. https://animaldiversity.org/accounts/Agalychnis_callidryas/. Accessed on 12 July 2022.

IUCN SSC Amphibian Specialist Group 2020. Agalychnis callidryas. – The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T55290A3028059. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-1.RLTS.T55290A3028059.en. Accessed on 12 July 2022.

Pieteikties jaunumiem

Mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri