Sākums 9.-12. klase

9.-12. klase

Dzīvnieki nebrīvē un ētiskie aspekti

Ko skolēni darīs nodarbībā?

  • Gūs priekšstatu  par ētiskiem aspektiem nebrīvē turētu dzīvnieku kontekstā.
  • Izvērtēs ētiskuma principus dzīvnieku turēšanā nebrīvē- no aizvēstures līdz mūsdienām.
  • Diskusijā izteiks viedokli  par ētiskuma definējumu attiecībā pret dzīvām būtnēm.
  • Attīstīs priekšstatu par zooloģisko dārzu  kā institūciju, kas iestājas par pasaules dzīvnieku sugu izpēti un saglabāšanu.
  • Pilnveidos prassmi  argumentēti diskutēt, respektēt atšķirīgu viedokli.
  • Tiks veicināti piekopt  saudzīgus un  ilgtspējīgus ieradumus pret dzīvniekiem un vidi.

Pieteikties jaunumiem

Mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri