Sākums 1.-3. klase

1.-3. klase

Ko skolēni darīs nodarbībā?

 • Izzinās, kādus uzdevumus veic dažādas ķermeņa daļas.
 • Vērojot, noskaidros dzīvnieka un cilvēka ķermeņa daļu nozīmi vides uztverē un izziņā.
 • Saskatīs kopīgo un  atšķirīgo cilvēka un dzīvnieka ķermeņa uzbūvē.
 • Tiks veicināti piekopt saudzīgus ieradumus pret dzīvniekiem un vidi.

Ko skolēni darīs nodarbībā?

 • Modelējot, veidos priekšstatu par zemes kustību ap Sauli un gadalaiku maiņas likumsakarībām.
 • Gūs izpratni par dienas un nakts maiņu, dzīvnieku pielāgotību diennakts ritmam.
 • Pētot dzīvniekus zoodārza teritorijā, uzzinās par to pielāgojumiem gadalaiku maiņai.
 • Tiks veicināti piekopt saudzīgus ieradumus pret dzīvniekiem un vidi.

Ko skolēni darīs nodarbībā?

 • Noskaidros kritērijus, kas iedala dzīvniekus savvaļas un mājdzīvniekos, izvērtēs abu  grupu  nozīmi cilvēka dzīvē.
 • Izvērtēs, kādus dabas resursus cilvēks iegūst no mājdzīvniekiem, kādus no savvaļas dzīvniekiem. Izteiks viedokli par ētiskumu praksē iegūt dabas resursus no savvaļas dzīvniekiem.
 • Skaidros dzīvnieku  pamatvajadzības, pamatos, kā tās īstenot un nodrošināt.
 • Pētīs zoodārza dzīvniekus un uzzinās drošības noteikumiem, kādi jāievēro saskarē ar dažādiem dzīvniekiem.
 • Tiks veicināti piekopt saudzīgus ieradumus pret dzīvniekiem un vidi.

Ko skolēni darīs nodarbībā?

 • Izpratīs dzīvnieku iedalījumu pēc to barošanās veida.
 • Uzzinās par  augēdāju, gaļēdāju un visēdāju morfoloģiskajām un fizioloģiskajām uzbūves īpatnībām.
 • Noskaidros, kādas ir dzīvesveida atšķirības šo grupu dzīvniekiem un to nozīme dabā.
 • Novēros zoodārza dzīvnieku dažādos barības iegūšanas veidus.
 • Noskaidros, kā mainās dzīvnieka barības izvēle, tam augot un attīstoties.
 • Tiks veicināti piekopt saudzīgus ieradumus pret dzīvniekiem un vidi.

Ko skolēni darīs nodarbībā?

 • Skaidros, kādi dzīvnieki ir sastopami Latvijas ainavās- mežā, pļavā, purvā, jūrā, upē, ezerā utt.
 • Mācoties par dažādu ainavu īpatnībām, izpratīs tur dzīvojošo dzīvnieku pielāgojumus un dzīvnieku savstarpējo saistību.
 • Pētīs  dažādu dzīvnieku pielāgojumus dzīvei noteiktajās ainavās.
 • Tiks veicināti piekopt saudzīgus ieradumus pret dzīvniekiem un vidi.

Pieteikties jaunumiem

Mūsu atbalstītāji un sadarbības partneri