Navigācija

Dokumenti

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza statūti

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza ētikas kodekss

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pretkorupcijas pasākuma plāns 2014.-2017

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pretkorupcijas pasākumu plāna 2014.-2017. izpilde

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza vadība

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza struktūra

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza personāla politika

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valsts un pašvaldības saņemtā finansējuma izlietojums

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza stratēģija 2015.-2020

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza bilance 31.12.2013

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza bilance 31.12.2014

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saņemtie ziedojumi 2014.gadā

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza peļņas un zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 2013.gada 31.decembrī

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza peļņas un zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 2014.gada 31.decembrī

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza: nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2014.gads

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza: nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2013.gads

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza: neauditētais pārskats līdz 2015.gada 30.jūnijam

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pretkorupcijas pasākumu plāna 2014.-2017.gadam aktualizācija

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza gada pārskats par 2015.gadu

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saņemtie ziedojumi 2015.gadā

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza neauditētais pārskats līdz 2016.gada 30.martam

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza neauditētais pārskats līdz 2016.gada 30.jūnijam

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs: finanšu mērķi 2015.gadā

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs: Kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģija noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 2015.gadā

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs: Informācijas par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pretkorupcijas plāns 2017.gadam

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pretkorupcijas plāna 2017. gadam izpilde

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pretkorupcijas stratēģijas (2014-2017) 2017. gada izpilde

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pretkorupcijas plāna izpilde 2016.gadā

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs: neauditētais pārskats līdz 2016.gada 30.septembrim

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs: neauditētais pārskats par 2016.gadu

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs: neauditētais pārskats līdz 2017.gada 30.martam