Iepirkumi - Zivju piegāde

Informācija par uzvarētāju

Informācija par uzvarētāju (33.00 KB)
Noslēgtais ligums (102.94 KB)

Informācija par iepirkumu

Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA RNZD 2016/09
Iepirkuma priekšmets: Zivju piegāde
Paredzētā līgumcena: Atbilstība tehniskajai specifikācijai un zemākā piedāvātā cena
Publicēšanas datums: 2016.07.13.
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2016.07.26 10:00
Papildus informācija:
Pievienotie faili: Iepirkuma nolikums (MS Word (131.50 KB)