Iepirkumi - Takinu mītnes jaunbūve

Informācija par uzvarētāju

Informācija par uzvarētāju (28.50 KB)
Noslēgtais līgums (146.37 KB)

Informācija par iepirkumu

Iepirkuma identifikācijas numurs: RPSIA RNZD 2015/7
Iepirkuma priekšmets: Takinu mītnes jaunbūve
Paredzētā līgumcena: Atbilstība tehniskajai specifikācijai un saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Publicēšanas datums: 2015.06.25.
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2015.07.07 11:00
Papildus informācija:
Pievienotie faili: Iepirkuma instrukcija (MS Word 253.50 KB)
Iepirkuma paskaidrojuma raksts (MS Word 42.00 KB)
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza plāns (adobe PDF (222.96 KB)
Būvprojekta titullapa (MS Word (66.50 KB)
Būvprojekta tāme (MS Excel 215.00 KB)