Iepirkumi - Piekabes piegāde

Informācija par iepirkumu

Iepirkuma identifikācijas numurs: RPSIA RNZD 2014/21
Iepirkuma priekšmets: Piekabes piegāde
Paredzētā līgumcena: Atbilstība tehniskajai specifikācijai un zemākā piedāvātā cena
Publicēšanas datums: 2015.01.01.
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2015.01.16 10:00
Papildus informācija:
Pievienotie faili: Iepirkuma instrukcija (MS Word 104.00 KB)