Iepirkumi - Nekustamā īpašuma un kustamas mantas apdrošināšana

Informācija par iepirkumu

Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA RNZD 2016/10
Iepirkuma priekšmets: Nekustamā īpašuma un kustamas mantas apdrošināšana
Paredzētā līgumcena: Atbilstība tehniskajai specifikācijai un zemākā piedāvātā cena
Publicēšanas datums: 2016.09.14.
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2016.09.27 10:00
Papildus informācija:
Pievienotie faili: Iepirkuma nolikums (MS Word 123.00 KB)
Atbildes uz jautājumiem par iepirkumu (MS Word 34.00 KB)