Iepirkumi - Gaļas piegāde

Informācija par uzvarētāju

01_18RNZD iepirkuma lēmums
01_18RNZD noslēgtais līgums

Informācija par iepirkumu

Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA RNZD 2018/01
Iepirkuma priekšmets: Gaļas piegāde
Paredzētā līgumcena: Atbilstība tehniskajai specifikācijai un zemākā piedāvātā cena
Publicēšanas datums: 2018.01.07.
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2018.01.16 11:00
Papildus informācija:
Pievienotie faili: 01_18 RNZD iepirkuma nolikums