Iepirkumi - Darbinieku veselības apdrošināšana 2018. gadam

Informācija par iepirkumu

Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA RNZD 2017/08
Iepirkuma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana 2018. gadam
Paredzētā līgumcena: Atbilstība tehniskajai specifikācijai un zemākā piedāvātā cena
Publicēšanas datums: 2017.12.08.
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2017.12.22 11:00
Papildus informācija:
Pievienotie faili: 08_17RNZD iepirkuma nolikums
08_17RNZD jautajumi par iepirkumu