Pelēkais vilks

Vašingtonas konvencijas II pielikums

Klasifikācija

■ Chordata – hordaiņu tips
■ Mammalia – zīdītāju klase
■ Carnivora – plēsēju kārta
■ Canidae – suņu dzimta
Canis lupus – pelēkais vilks
Canis lupus lupus – pelēkais vilks (nominālā pasuga)

Izplatība savvaļā

Sākotnēji vilks bija plašāk izplatītais zīdītājdzīvnieks pasaulē, kas bija sastopams visā ziemeļu puslodē – Ziemeļamerikā un Eirāzijā – uz ziemeļiem no 20º ziemeļu platuma. Tagad vilks izzudis lielākajā daļā Rietumeiropas (nav vairs sastopams Austrijā, Beļģijā, Īrijā, Lielbritānijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Šveicē u.c.). Pašlaik vilki sastopami galvenokārt nomaļās un cilvēka neskartās vietās. Sugas lielais sākotnējais areāls samazinājies par apmēram trešdaļu vajāšanas (indēšanas, medību) dēļ, vilkus vainojot lopu iznīcināšanā. Situācija uzlabojās 20. gs. 70. gados, kad vilkus sāka aizsargāt ar likumu, mainījās zemes apsaimniekošanas prakse, notika lauku iedzīvotāju masveidīga pārcelšanās uz pilsētām. Sekas bija vilka populācijas atkopšanās un dabiska atjaunošanās daļā bijušā areāla.

Tomēr sugu arvien apdraud konkurence ar cilvēku saistībā ar mājlopiem, cilvēka aizspriedumi pret vilkiem kā bīstamiem dzīvniekiem, kā arī izmaiņas dzīves vidē.

Vilkiem aprakstītas 39 pasugas (to skaits arvien var mainīties). Latvijā sastopama pelēkā vilka Eiropas pasuga – Canis lupus lupus.

Lasiet vairāk!

Vai ir tiesa, ka

■ Vilkiem ir lielāks smadzeņu tilpums nekā suņiem?
■ Vilka zobi ir divreiz spēcīgāki nekā sunim?
■ Savvaļā sastopami ne vien pelēki, bet arī melni vilki?

Atpakaļ uz sarakstu