Līdzenumu tapīrs

Vašingtonas konvencijas II pielikums

Pasaules Sarkanā grāmata: jutīga suga (Vulnerable)

Apdraudēto sugu Eiropas programma

Klasifikācija

■ Chordata – hordaiņu tips
■ Mammalia – zīdītāju klase
■ Perissodactyla – nepārnadžu kārta
■ Tapiridae – tapīru dzimta
Tapirus terrestris – līdzenumu tapīrs

Izplatība savvaļā

Līdzenumu tapīrs apdzīvo Amazones lietus mežus Dienvidamerikā. Sugas areāls ietver Argentīnu, Bolīviju, Brazīliju, Ekvadoru, Franču Gviānu, Gajānu, Kolumbiju, Paragvaju, Peru, Surinamu un Venecuēlu.

Līdzenumu tapīri lielākoties sastopami vairs tikai mežos, bet izzuduši no Andu ielejām un kļūst arvien retāki lauksaimniecības zemju tuvumā. Tapīru populācijas sarukšanu veicina piemērotas dzīves vides samazināšanās mežu izciršanas un liellopu radītās konkurences dēļ, kā arī malu medniecība. Statistika rāda, ka līdzenumu tapīri izzūd rajonos, kur cilvēku populācijas blīvums pārsniedz 1 cilvēku uz 1 km². Neviens no kaitējošajiem faktoriem Amazones baseinā nemazinās, un tapīru skaits acīmredzami turpinās samazināties. Tapīriem ir lēns vairošanās temps, un tā dēļ uz populāciju atsaucas pat neliels medību spiediens. Tāpēc malu medību dēļ tapīri var izzust arī citādi piemērotā dzīves vidē. Pat ņemot vērā šīs bēdīgās perspektīvas, līdzenumu tapīrs ir vismazāk apdraudētā no četrām mūsdienu tapīru sugām.

Lasiet vairāk!

Vai ir tiesa, ka

■ Tapīri ir paši lielākie sauszemes dzīvnieki Dienvidamerikā?
■ Tapīriem ir svarīga loma palmu sēklu izplatīšanā?
■ Inženieri ceļus iezīmē, vadoties pēc tapīru iemītajām takām?

Atpakaļ uz sarakstu