Lidvāvere

Klasifikācija

■ Chordata – hordaiņu tips
■ Mammalia – zīdītāju klase
■ Rodentia – grauzēju kārta
■ Sciuridae – vāveru dzimta
Pteromys volans – lidvāvere

Izplatība savvaļā

Lidvāvere sastopama Eirāzijas ziemeļu daļā no Somijas un Baltijas valstīm līdz pat Ziemeļķīnai Klusā okeāna piekrastē. Sastopama Igaunijā, Latvijā, Somijā, Krievijā, Japānā, Mongolijā, Korejā un Ķīnā. Sugu uzskata par izmirušu Lietuvā un, iespējams, arī Baltkrievijā.

Arī Latvijā pēdējos gados lidvāvere nav sastapta. Somijā lidvāvere arvien ir parasta suga, tomēr pēdējās desmitgadēs skaits jūtami samazinājies (populācijas vērtējums 2005. gadā – ap 140 000 mātīšu). Igaunijā reģistrēts ap 50 lidvāveres atradņu, t.sk. arī Latvijas robežas tuvumā.

Lidvāveru Eiropas populācija samazinās galvenokārt, veco mežu izciršanas dēļ samazinoties piemērotai dzīves videi. Uz izplatību negatīvi atsaucas mežu masīvu sadrumstalošana, jo lidvāveres izvairās pa zemi šķērsot plašas klajās teritorijas. Kaitē arī lapkoku izciršana (lapkoki lidvāverēm ir būtisks barības avots ziemā), kā arī satrunējušu un dobumainu koku samazināšanās (dobumi lidvāverēm nepieciešami migām). Sibīrijā lidvāveres arī medī ādu ieguvei.

Lasiet vairāk!

Vai ir tiesa, ka

■ Lidvāvere spēj aizplanēt līdz 100 m tālu?
■ Lidvāverēm nepatīk uzturēties uz zemes?
■ Jo vairāk dzeņu, jo mežs labāk piemērots arī lidvāverēm?

Atpakaļ uz sarakstu