Leduslācis

Vašingtonas konvencijas II pielikums

Pasaules Sarkanā grāmata: jutīga suga (Vulnerable)

Apdraudēto sugu Eiropas programma

Starptautiskā ciltsgrāmata

Klasifikācija

■ Chordata – hordaiņu tips
■ Mammalia – zīdītāju klase
■ Carnivora – plēsēju kārta
■ Ursidae – lāču dzimta
Ursus maritimus – leduslācis

Izplatība savvaļā

Leduslācis sastopams Ziemeļu ledus okeānā un arktiskajās jūrās. Tā kā šajās nomaļajās teritorijās nenotiek cilvēka darbība, leduslācim izdevies saglabāt vairāk no sava sākotnējā areāla nekā jebkurai mūsdienās dzīvojošajai plēsēju sugai. Sugas areāls aptver piecām valstīm piederošas teritorijas – ASV (Aļaska), Dānija (Grenlande), Norvēģija (Svalbāra), Kanāda un Krievija. Vērtē, ka pašlaik savvaļas populācijā ir ap 26 000 leduslāču.

Leduslāču skaits dabā samazinās. Galvenais apdraudējums ir globālās klimata pārmaiņas, kuru rezultātā var izzust leduslāčiem piemērota dzīves vide, kā arī piesārņojums un medības (periodā, kad lāči sezonāli uzturas uz sauszemes).

Lasiet vairāk!

Vai ir tiesa, ka

■ Kad gaisa temperatūra pārsniedz 10ºC, leduslāči vairs nejūtas ērti?
■ Leduslāča āda īstenībā ir melna, bet vilna – bezkrāsaina?
■ Rūpēs par leduslāču veselību tikusi slēgta atkritumu izgāztuve?

Atpakaļ uz sarakstu