Kiangs

Vašingtonas konvencijas II pielikums

Starptautiskā ciltsgrāmata

Klasifikācija

■ Chordata – hordaiņu tips
■ Mammalia – zīdītāju klase
■ Perissodactyla – nepārnadžu kārta
■ Equidae – zirgu dzimta
Equus kiang – kiangs
Equus kiang holdereri – kiangs (austrumu pasuga)

Izplatība savvaļā

Pasaulē savvaļā mīt ap 60 000–70 000 kiangu, 90% no tiem – Ķīnā. Suga sastopama arī Indijas, Nepālas un Pakistānas ziemeļos un, iespējams, Butānā. Kiangu populācija gadu gaitā sadrumstalojusies, un mūsdienās lielākā daļa kiangu dzīvo armijas spēku apsargātos rezervātos. Kiangs pašlaik nav iekļauts apdraudēto sugu sarakstos, jo populācija ir liela un areāls plašs.

20. gs. sākumā kiangus "atklāja" mednieki, un sākās kiangu medības gaļas un ādu ieguvei. Nav šaubu, ka kiangi mūsdienās sastopami daudz mazākā skaitā un vairs ne visā agrākajā sugas areālā. Tomēr pēdējā desmitgadē sekmīgi sugas saglabāšanas pasākumi, jo sevišķi stingra malu medniecības kontrole daudzviet nodrošinājusi kiangu populācijas palielināšanos.

Iespējamie draudi – pārmedīšana un mājlopu pārnēsātās slimības. Bet reālāka problēma kiangiem ir mājlopu ganīšanas prakse. Ganības daudzviet nonākušas privātā daudzu ķīniešu ģimeņu īpašumā, līdz ar ko pastiprinājusies ganīšana. Ganības nereti arī nožogo pret savvaļas dzīvniekiem, kas kiangiem ne vien neļauj piekļūt labām ganībām, bet var būt arī par traumu un bojā ejas cēloni.

Lasiet par kiangiem Rīgas zoodārzā:

Raipule I. 2002. Rīgas zooloģiskā dārza kiangu ganāmpulks pasaules dzīvnieku genofonda saglabāšanai. – Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs 2001. gadā. 51.–53. lpp.

Lasiet vairāk!

Vai ir tiesa, ka

■ Kiangi ir lielākie no savvaļas ēzeļiem?
■ Kiangi barību meklē naktī?
■ Kiangiem patīk peldēties?

Atpakaļ uz sarakstu