Japānas makaks

Vašingtonas konvencijas II pielikums

Starptautiskā ciltsgrāmata

Klasifikācija

■ Chordata – hordaiņu tips
■ Mammalia – zīdītāju klase
■ Primates – primātu kārta
■ Cercopithecidae – mērkaķu dzimta
Macaca fuscata – Japānas makaks
Macaca fuscata fuscata – Japānas makaks (nominālā pasuga)

Izplatība savvaļā

Japānas makaks, ko dēvē arī par sniega makaku, ir vistālāk uz ziemeļiem dzīvojošā primātu suga. Sastopami Japānā. Suga ir plaši izplatīta, un pēdējos gados populācija palielinās. 1990. gadā vērtēja, ka savvaļā ir 35–50 tūkstoši Japānas makaku.

Nav nozīmīgu faktoru, kas varētu apdraudēt sugas izdzīvošanu. Sugai piemīt apbrīnojamas pielāgošanās spējas. Jo vairāk cilvēks ielaužas dabā, jo biežāka kļūst cilvēka un makaku saskarsme. Japānā makaki nu jau nereti apmeklē piepilsētas un sāk kaitēt cilvēkiem. Pastāvīgi palielinās makaku nodarītie postījumi lauksaimniecības ražai. Makaku medības Japānā aizliegtas no 1947. gada, tomēr tagad ik gadus kā ražas postītāji tiek iznīcināti 5–10 tūkstoši Japānas makaku.

Ir divi rajoni Japānā, kur notiek Japānas makaku hibridizācija ar introducētiem citu sugu makakiem –Taivānas makakiem (Macaca cyplopsis) Vakajamā un Rēzus makakiem (M. mulatta) Čibā. Lai saglabātu vietējās sugas ģenētisko tīrību, Čibā lielākā daļa Rēzus makaku jau izvākti.

Lasiet vairāk!

Vai ir tiesa, ka

■ Ziemā Japānas makaki sildās karstajos strautos?
■ Japānas makaki pirms ēšanas nomazgā barību?
■ Mazuļu audzināšanā liela loma ir tēvam?

Atpakaļ uz sarakstu