Bolīvijas Asaras naktspērtiķis

Vašingtonas konvencijas II pielikums

Eiropas ciltsgrāmata

Klasifikācija

■ Chordata – hordaiņu tips
■ Mammalia – zīdītāju klase
■ Primates – primātu kārta
■ Aotidae – naktspērtiķu dzimta
Aotus azarae – Asaras naktspērtiķis
Aotus azarae boliviensis – Bolīvijas Asaras naktspērtiķis

Izplatība savvaļā

Asaras naktspērtiķi savvaļā mīt Argentīnā, Bolīvijā, Paragvajā un Peru. Tie nav iekļauti apdraudēto sugu sarakstos, jo, lai arī daudzviet to areālā notiek mežu izciršana un populācija samazinās, skaita sarukšana nav tik strauja, lai tuvākajā nākotnē sugai draudētu izzušana. Tomēr dzīves vides apdraudējums, kas pastāvīgi palielinās, ir lauksaimniecības, t.sk. sojas platību palielināšanās. Medības notiek salīdzinoši nelielā mērā – Bolīvijā naktspērtiķus medī ādu iegūšanai, izmantošanai pārtikā un zvejas ēsmām.

Naktspērtiķus arī izmanto medicīniskajos pētījumos. Savvaļas populācijai par labu nāca sugas areāla valstu noteiktais naktspērtiķu eksporta embargo 20. gs. 70. gados. Ja 1968.–1972. gadā ASV no Kolumbijas un Bolīvijas importēja 20 869 naktspērtiķus (ieskaitot arī citas naktspērtiķu sugas), tad 1976.–1980. gadā šis skaitlis bija samazinājies līdz 3300.

Lasiet vairāk!

Vai ir tiesa, ka

■ Naktspērtiķi jeb durukuli ir vienīgie naktī aktīvie pērtiķi?
■ 1. nedēļā mazuli nēsā māte, 2. nedēļā ļauj to nēsāt arī tēvam, bet no 3. nedēļas mazuli nēsā tikai tēvs?
■ Naktspērtiķi sauc par "bezausu pērtiķi"?

Atpakaļ uz sarakstu