Baltpurna briedis

Pasaules Sarkanā grāmata: jutīga suga (Vulnerable)

Eiropas ciltsgrāmata

Klasifikācija

■ Chordata – hordaiņu tips
■ Mammalia – zīdītāju klase
■ Artiodactyla – pārnadžu kārta
■ Cervidae – briežu dzimta
Przewalskium albirostris – baltpurna briedis

Pēdējā laika pētījumi liecina, ka sugu pareizāk būtu iekļaut ģintī Cervus (kā Cervus albirostris).

Izplatība savvaļā

Baltpurna briedis izplatīts Tibetas kalnienē (Ķīnā).

20. gs. pēdējās dekādēs baltpurna briežu skaits strauji samazinājās. Faktori – medības (baltpurna briežu gaļu izmanto pārtikā, ragus un citas ķermeņa daļas – ķīniešu tautas medicīnā) un mājlopu radītā konkurence (dzīves vides noplicināšana).

Ķīnā baltpurna briedis ir likuma aizsardzībā. Lai mazinātu malu medības ragu dēļ, 20. gs. 70.–80. gados Ķīnas valdība uzturēja baltpurna briežu fermas. Daudzas no fermām jau 80. gadu beigās bija jāslēdz, jo tirgu pārpludināja ragi no baltpurna briežu fermām Jaunzēlandē un citās valstīs. Ragu cenu krišanās bija pirmais trieciens malu medniekiem, bet otrs un vēl lielāks – medību ieroču konfiskācija lauku iedzīvotājiem.

21. gs. sākumā baltpurna briežu populācija ir stabilizējusies, iespējams, vismaz daļā areāla skaits sācis palielināties.

Lasiet vairāk!

Vai ir tiesa, ka

■ Baltpurna briežiem ir nagi kā govīm?
■ Baltpurna briežu mātes par mazuļu drošību gādā, aizvilinot plēsoņas prom?
■ Baltpurna briedi "atklāja" un kā sugu aprakstīja divreiz?

Atpakaļ uz sarakstu